Угода про обробку даних

Угода про обробку даних

УГОДА НА ОБРОБКУ персональних даних

При здійсненні натискання на кнопки, Ви відправляєте нам свої персональні дані, тим самим підтверджуючи свою згоду на їх обробку. 

Згідно положень, передбачених Федеральним законом №152-ФЗ від 27.06.2006 «Про персональні дані» оператор зобов'язаний вживати всіх необхідних заходів організаційного та технічного характеру, що забезпечують захист персональних даних користувачів від неправомірних дій або випадкового доступу до них, а також дій тягнуть за собою знищення, зміна, блокування, копіювання, поширення персональних даних. Інших дій кваліфікується як неправомірні.

Інтернет ресурс (сайт) являє собою комплекс текстових описів, елементів графіки, дизайнерські складові, зображення, коди програм, елементи фото і відео, а також інших елементів, необхідних для його благотворного функціонування. Наша адреса: cgreality.ru

Під адміністрацією сайту розуміється особи є співробітниками AAAA ADVISER LLC, що мають право на його адміністрування.

Користувач - відвідувач сайту, який здійснив вхід на Сайт, який прийняв умову розглянутого згоди, в не залежності від того чи пройшов він процедуру реєстрації, авторизації чи ні. 

Під Захистом персональних даних розуміється сукупність процедур, які дозволяють здійснити дотримання вимог законодавчих норм Російської Федерації, в частині зберігання, обробки, зберігання та передачі персональних даних відвідувачів.

Які дані відвідувачів обробляються при відвідуванні сайту:

 1. Паспортні дані відвідувача (ПІБ);
 2. Адреса електронної пошти або IP адреса відвідувача;
 3. № тел. відвідувача.

При прийнятті умов коментованого Угоди, Відвідувач підтверджує свій дозвіл на дії пов'язані з обробкою його даних.  

Обробка даних даних, має на увазі за собою наступні дії:

 • здійснення збору
 • здійснення запису
 • здійснення систематизації
 • здійснення накопичення
 • здійснення зберігання
 • здійснення уточнення (оновлення, зміни)
 • здійснення вилучення
 • здійснення використання
 • здійснення передачі (поширення, надання доступу)
 • здійснення знеособлення
 • здійснення блокування
 • здійснення видалення
 • здійснення знищення персональних даних.

З метою виконання зобов'язань, передбачених вищевказаним Законом та відповідними нормативно-правовими актами, адміністрацією сайту вживаються всі необхідні заходи. Крім того адміністрацією сайту згідно із зазначеним вище федерального закону має право на самостійне визначення складу і переліку заходів, які необхідні і достатні для того, щоб забезпечити виконання відповідних обов'язків.

Зазначена згода дійсно до моменту поки користувач сайту його не відкличе. Відгук здійснюється за коштами направлення відповідного письмового заяви рекомендованою кореспонденцією або вручення законному представнику компанії під розписку.

Адреси компанії:

Після отримання письмової заяви про відкликання справжнього згоди на обробку персональних даних, Адміністрація сайту cgreality.ru зобов'язана припинити їх обробку і виключити Персональні дані з бази.